Ortopedteknik Ortopedia Stockholm

Ortopedteknik

Ortoped Stockholm

Läkarmottagning & Fysioterapi

ORTOPEDIA

Ortopedia – Ortopedtekniska Center i Stockholm

På Ortopedia arbetar vi med patienten i centrum utifrån ett multiprofessionellt perspektiv. Vår övertygelse är att varje patient och besvär är mer eller mindre unikt och kräver en individanpassad lösning. Vi är en mindre klinik där läkare, fysioterapeuter och ortopedingenjörer är handplockade för sin spetskompetens och där alla delar en gemensam utrednings- och behandlingsfilosofi. Vår affärsidé är att erbjuda kvalitet genom en multiprofessionell och individanpassad handläggning. Med flera professioner under samma tak kan vi hjälpa patienten med snabb bedömning och påbörjad behandling. Våra medarbetare har som vana att konsultera varandras expertis i frågor gällande diagnos, behandling eller hjälpmedel.

Ett skräddarsytt behandlingsupplägg

Ett skräddarsytt behandlingsupplägg

Efter en noggrann bedömning och erhållen diagnos utformas ett skräddarsytt behandlingsupplägg tillsammans med patienten. Ofta finns det alternativa sätt att behandla ett besvär. Ibland uteblir förväntat resultat vilket kan kräva en ändrad behandlingsinriktning. Navet i det multiprofessionella samarbetet utgörs av den återkommande diagnos- och behandlingskonferensen där läkare, fysioterapeuter och ortopedingenjör varje vecka diskuterar aktuella patientfall.

Kunden i centrum

Ett alternativ till det fragmenterade synsättet

Ortopedia vill erbjuda patienten ett alternativ till det fragmenterade synsätt som ofta kännetecknar modern sjukvård. Vårdgivare som kommunicerar via remisser och där patienten reduceras till ett symptom eller till en diagnos medför ofta standardiserade behandlingsupplägg som inte alltid ger önskat resultat. Våra medarbetare har som vana att konsultera varandras expertis i frågor gällande diagnos, behandling eller hjälpmedel.