Laserterapi

Laserbehandling

Enkelt uttryckt så reagerar vi människor olika på olika ljus, men på samma sätt som vi påverkas av solljuset (vi blir bruna, tillverkar D-vitamin och får en påverkan på sömnhormonet melatonin) så påverkar vissa laserljus olika biokemiska processer i våra kroppar. Vi har mottagare för ljus i våra celler som bl.a. sitter i cellens kraftverk, mitokondrien. Vid laserbehandling påverkas dessa och ökar produktionen av energi, vilket kan sätta cellen i stånd att bättre hantera en uppkommen skade- eller smärtsituation. Ljuset stimulerar frisättning av signalsubstanser, bl.a. kväveoxid, som gör att både lymf- och blodkärl vidgas och på så sätt förbättras cirkulationen.

Vid både smärta, inflammation och svullnad

Detta förbättrar svårläkta sår samt smärta som beror på nedsatt syreupptag eller nedsatt cirkulation, som vid exempelvis fibromyalgi. Behandlingen förbättrar också näringstillförseln i vävnaderna och genom det förbättras läkningen vid både akuta och kroniska besvär. Lasern kan ge både normaliserande och hämmande effekter. Lasern kan, om den görs på rätt sätt, sätta igång läkningsprocesser. Medicinsk laser kan enkelt uttryckt användas vid både smärta, inflammation och svullnad.

Laserbehandling pa Ortopedia

Manuell behandling

Kan generellt definieras som alla de procedurer där behandlaren använder sina händer i syfte att påverka vävnad mekaniskt, speciellt vävnad i och kring leder. Tekniker som vi använder är bl.a. manipulation, mobilisering, traktion och mjukdelsbehandling som djupa tvära friktioner, töjning, triggerpunktbehandling och massage. Efter en noggrann undersökning väljer vi tillsammans med dig ut lämplig behandling med syfte att normalisera leder och musklers funktion.

Djupa, tvära friktioner

En massage som ges vinkelrätt mot senans, senfästets eller muskelns fiberriktning. Kan användas efter en skada eller vid mekanisk överbelastning. Viktigt att massagen ges direkt över området för skadan, då effekten är lokal. Om korrekt utförande och lokalisation så har behandlingen en snabb smärtlindrande effekt. Kombineras med aktiva rörelser.

När en muskel är spänd och sammandragen under en längre tid uppstår förändringar i muskelvävnaden. Muskeln får svårare att slappna av och får en ökad tonus, eller spänning. Detta gör att muskeln inte kan utföra sina funktioner optimalt och det uppstår spända muskelsträngar i muskeln. Dessa strängar är lätta att känna och i dessa kan det uppstå extra ömma punkter som kan ge smärta lokalt eller en refererande smärta till ett annat område. Det finns ett flertal behandlingar för triggerpunkter, några av dem är nedanstående. Ischemisk kompression, eller pressur, handlar om att när man hittat en triggerpunkt stannar man kvar där och lägger ett tryck på den tills smärtan och spänningen minskar. Akupunktur och dry needling används också ibland för triggerpunktsbehandling. Man sätter då en nål i triggerpunkten för att framkalla local twitch respons.

Manipulation

Innebär att medvetet ändra ett tillstånd hos ett system i någon mening. Behandlingsteknik som i folkmun brukar kallas för att ”knäcka” leder. Är ofta associerat med att det hörs ett ”klick” eller ”pop”. Detta ljud tror man är resultatet av ett fenomen känt som cavitation. När en ledmanipulation utförs så separeras ledytorna, detta deformerar ledkapseln och intra artikulär vävnad, som i sin tur orsakar en reduktion av trycket i ledkapseln. Enkelt förklarat så bildas det bubblor som snabbt kollapsar och resulterar i ett ”klickande” ljud.

Stötvågsbehandling

Vad är stötvågbehandling? Terapeutisk stötvåg introducerades på 80-talet som en ny icke invasiv behandlingsmetod för njurstensbesvär och den används med fördel än idag. Några av de ”bieffekter” som upptäcktes var att behandlingen hade positiv inverkan även på muskuloskelettal dysfunktion. Från 90-talet och framåt har metoden utvecklats och antalet ortopediska diagnoser som är aktuella för stötvågsbehandling ökar. Stötvågbehandling har visat god effekt på följande diagnoser:

• Tennisarmbåge
• Hälsenesmärta
• Benhinneinflammation
• Kronisk hamstringssmärta
• Hopparknä, Löparknä
• Hälsporre
• Plantarfasciit

Stötvågsbehandling Ortopedia Stockholm
Stötvågsbehandling Ortopedia Stockholm

Att tänka på före, under och efter en stötvågsbehandling: Man bör avstå från intensiv fysisk aktivitet och tung eller explosiv belastning av behandlad vävnad det närmaste dygnet efter en behandling. Man bör inte genomgå någon parallell behandling som kortisoninjektion.

Vid dessa tillstånd kan du ej behandlas med stötvågsbehandling:
• Om du fått kortisoninjektion i området som ska behandlas senaste månaden
• Om du äter blodförtunnande medel som t ex Waran, Fragmin
• Hjärtfel eller cirkulationsrubbningar
• Akuta inflammationer i området
• Cancer
• Graviditet

INDIBA Elektroterapi

INDIBA Elektroterapi är ett koncept med elektroterapi för behandling av muskel- och skelettskador. Behandlingen kan förkorta tiden för återhämtning och möjliggör en snabbare återgång till ”det normala livet”.

INDIBA Elektroterapi är en patenterad terapi (och teknologi) som ger värme genom djupverkande lågfrekventa radiovågor via elektroder. Den hjälper till att hantera smärta och förkortar läkningstiden. Metoden är ett bra komplement till manuell behandling. Fördelarna är många t.ex:

  • Omedelbar smärtlindring
  • Förbättrat blodflöde
  • Bättre syresättning
  • Ökad cellförnyelse
  • Snabbare läkning

Alla effekter är dokumenterade i kliniska studier. Behandlingen har inga biverkningar och kan därför upprepas dagligen för att därigenom ytterligare påskynda läkningstiden. Utrustningen är CE-märkt.Vid dessa tillstånd bör du ej behandlas med Indiba Elektroterapi:

  • Graviditet
  • Områden med sår eller brännskadad hud
  • Om du har pacemaker eller annat elektroniskt implantat som insulinpump eller baksträngstimulator.
INDIBA Elektroterapi används idag även för behandling av idrottsskador inom fotboll, ishockey och tennis. I Stockholmsområdet används utrustningen av bl.a Hammarby Fotboll.