Ett samarbete med försäkringsbolag

Försäkringsbolag med sjukvårdsförsäkringar

Vår målsättning är att bidra försäkringsbolag med sjukvårdsförsäkringar för friskare människor och friskare företag, som bygger på långsiktig trygghet. Kvalitet, effektivitet, flexibilitet och tillgänglighet kännetecknar vårt koncept. Grundtanken är baserad på rätt vård i rätt tid, samt rehabilitering för en effektivare och snabbare läkningsprocess där individen snabbare kan komma tillbaka till det normala och aktiva livet. Ortopedia har i många år varit en solid och stabil vårdgivare med fokus på icke kirurgiska behandlingar i en tvärvetenskaplig grupp med läkare, fysioterapeut och ortopedingenjör.

Du behöver kontakta ditt försäkringsbolag först för att boka tid för första besök eller behandling hos oss på Ortopedia. Alla försäkringsbolag som samarbetar med oss har tillgång till våra lediga tider och kan lätt boka sina patienter via BokaDoktorn-portalen .

DKV hälsa

Patienter som har sin sjukvårdsförsäkring via DKV Hälsa kan boka tid via sitt försäkringsbolag hos oss. Ortopedia har ett brett samarbete med DKV Hälsa inom läkarmottagning  och ortopediska hjälpmedel bland annat fotbäddar och post operativa ortoser. DKV Hälsa patienter som har remiss för fysioterapi / sjukgymnastik kan boka sin tid via Falck Healthcare till Ortopedia. Alla våra sjukgymnaster ingår i Falck Healthcares nätverk som heter Trygg Rygg.

https://www.dkvhalsa.se/

Euro Accident

Patienter som har sin sjukvårdsförsäkring via Euro Accident Försäkring och Hälsa kan boka tid via sitt försäkringsbolag hos oss. Ortopedia har ett samarbetsavtal med Euro Accident Försäkring och Hälsa inom läkarmottagning, fysioterapi och ortopediska hjälpmedel bland annat fotbäddar och post operativa ortoser. Euro Accident Försäkring och Hälsa patienter som har remiss för fysioterapi / sjukgymnastik kan boka sin tid efter godkännande från sitt försäkringsbolag hos våra sjukgymnaster.

https://www.euroaccident.se/Forsakringar-Halsa

Vardia vardforsakringar

Patienter som har sin sjukvårdsförsäkring via Vardia Care Försäkring (Gjensidige) kan boka tid via sitt försäkringsbolag hos oss. Ortopedia har ett samarbetsavtal med Vardia Care Försäkring inom läkarmottagning, fysioterapi och ortopediska hjälpmedel bland annat fotbäddar och post operativa ortoser. Vardia Care patienter som har remiss för fysioterapi / sjukgymnastik kan boka sin tid efter godkännande från sitt försäkringsbolag hos våra sjukgymnaster eller via Falck Healthcare.

https://www.vardia.se/alla-forsakringar/sjukvardsforsakring/

Skandia

Patienter som har sin sjukvårdsförsäkring via SKANDIA kan boka tid via vårdplaneringen på Skandia försäkringsbolag hos oss. Ortopedia har ett samarbetsavtal med Skandia Försäkring inom läkarmottagning, fysioterapi och ortopediska hjälpmedel bland annat fotbäddar och post operativa ortoser. Skandia Försäkring patienter som har remiss för fysioterapi / sjukgymnastik kan boka sin tid efter godkännande från sitt försäkringsbolag hos våra sjukgymnaster.

https://www.skandia.se/foretag/halsa-forsakring/halsa-sjukforsakring/privatvardsforsakring/

SEB försäkringsbolaget

Patienter som har sin sjuvårdsfärsäkring via SEB Pension och Försäkring kan boka tid via sitt försäkringsbolag hos oss. Ortopedia har samarbetsavtal med SEB för ortopediska hjälpmedel bland annat inläggsulor och post operativa ortoser. SEB patienter som har remiss för fysioterapi / sjukgymnastik kan boka sin tid via Falck Healthcare till Ortopedia. Alla våra sjukgymnaster ingår i Falck Healthcares nätverk som heter Trygg Rygg.

https://seb.se/privat/pension-och-forsakring/vardforsakringar

Trygg Hansa

Patienter som har sin sjukvårdsförsäkring via Trygg Hansa kan boka tid via sitt försäkringsbolag hos oss. Ortopedia har samarbete med Trygg Hansa inom läkarmottagning, fysioterapi och ortopediska hjälpmedel bland annat fotbäddar och post operativa ortoser.

https://www.trygghansa.se/forsakringar/person/sjukvard

Patienter som har sin sjukvårdsförsäkring via FOLKSAM kan boka tid via sitt försäkringsbolag hos oss. Ortopedia har samarbete med Folksam inom läkarmottagning, fysioterapi och ortopediska hjälpmedel bland annat fotbäddar och post operativa ortoser.

https://www.folksam.se/forsakringar/sjukvardsforsakring

Patienter som har sin sjukvårdsförsäkring via CERTICO kan boka tid via sitt försäkringsbolag hos oss. Ortopedia har samarbete med Certico inom läkarmottagning, fysioterapi och ortopediska hjälpmedel bland annat fotbäddar och post operativa ortoser.

http://certico.se/