Lakarmottagning Ortopedia

Ortopedia Muskulo-Skeletal Center

Inom muskulo-skeletal medicin står den strukturella diagnostiken i centrum. En väl underbyggd strukturell diagnos ställer krav på erfarenhet och systematisk utredning som kan liknas vid ett dektektivarbete. Vår övertygelse är att en korrekt diagnos är den bästa förutsättningen för en framgångsrik behandling. Mottagningen är en av få specialistkliniker i Sverige som erbjuder ett individanpassat utrednings – och behandlingsalternativ i glappet mellan primärvård och ortopedisk kirurgi.

Ortopedia Muskulo-Skeletal Center erbjuder professionell kompetens inom:

  • Medicinsk intervjuteknik och systematisk klinisk undersökning.
  • Muskulo-skeletal ultraljudsdiagnostik samt riktad fysioterapi.
  • Diagnostiska och terapeutiska injektioner med och utan ultraljudsguidning.
  • Ultraljudsguidad interventionell smärtbehandling inklusive sakral epidural, facettleds- och nervrotsblockader.

Driftsform

Mottagningen drivs helt i privat regi utan avtal med landstinget. Ortopedia Muskulo-Skeletal Center har avtal med ett flertal försäkringsbolag och tar även emot privatpatienter (för prisuppgift, var god kontakta oss via mail eller telefon). Patienter i behov av sjukskrivning, annat intyg eller receptförnyelse hänvisas i första hand till sin vårdcentral. Patienter med kronisk smärtproblematik och central sensitisering ligger utanför mottagningens utrednings- och behandlingsinriktning.

Läkarmottagning

Niklas Wångdahl är specialistläkare i allmänmedicin med fördjupad kompetens och lång erfarenhet inom muskulo-skeletal medicin, idrottsmedicin, ultraljudsdiagnostik och ultraljudsguidad interventionell smärtlindring/injektionsbehandling.

Dr Wångdahl har avlagt Doctors Exam inom OMI (Orthopaedic Medicine International) och examen inom muskulo-skeletal ultraljudsdiagnostik.

För detaljerad information var god se Dr Niklas Wångdahl på Skadekompassen.

Fysioterapimottagning

Våra fysioterapeuter Carina, Adam och Markus har lång och adekvat erfarenhet som legitimerad sjukgymnast och arbetar hands-on med riktad fysioterapi och träningsrådgivning.
Carina Grähs som medicinsk ansvarig för fysioterapi avdelningen har avlagt advanced exam inom OMI (Orthopaedic Medicine International) och har vidareutbildning inom idrottsmedicin, Axelina och Mulligan Concept. Carina jobbar även med diagnostisk ultraljud.

Lediga tjänster

Tycker du vår verksamhet låter intressant? Har du rätt kvalifikationer och intresse? Tveka inte att skicka ett mejl (hr@ortopedia.se) och berätta om dig själv.