Ortopedia Muskulo-Skeletal Center

Ortopedia Muskulo-Skeletal Center (OMSC) är en specialistklinik som bedriver verksamhet inom muskulo-skeletal medicin. Muskulo-skeletal medicin omfattar diagnostik och behandling av avgränsad strukturell smärta och funktionsnedsättning i hela rörelseapparaten (från käkled till tåled, inklusive nacke, rygg och bäcken). Exempel på strukturer som utreds och behandlas är leder, muskler, senor, ligament, slemsäckar, senskidor, nervstrukturer. 

Inom muskulo-skeletal medicin står den strukturella diagnostiken i centrum. En väl underbyggd strukturell diagnos ställer krav på erfarenhet och systematisk utredning som kan liknas vid ett dektektivarbete. Vår övertygelse är att en korrekt diagnos är den bästa förutsättningen för en framgångsrik behandling. OMSC är en av få specialistkliniker i Sverige som erbjuder ett individanpassat utrednings- och behandlingsalternativ i glappet mellan primärvård och ortopedisk kirurgi.

OMSC erbjuder professionell kompetens inom:

  • Medicinsk intervjuteknik och systematisk klinisk undersökning.
  • Muskulo-skeletal ultraljudsdiagnostik.
  • Riktad fysioterapi.
  • Diagnostiska och terapeutiska injektioner med och utan ultraljudsguidning.
  • Ultraljudsguidad interventionell smärtbehandling inklusive sakral epidural, facettleds- och nervrotsblockader.

 

Driftsform

OMSC drivs helt i privat regi utan avtal med landstinget. OMSC har avtal med ett flertal försäkringsbolag och tar även emot privatpatienter (för prisuppgift, var god kontakta mottagningen). Patienter i behov av sjukskrivning, annat intyg eller receptförnyelse hänvisas i första hand till sin vårdcentral. Patienter med kronisk smärtproblematik och central sensitisering ligger utanför mottagningens utrednings- och behandlingsinriktning.

 

Läkarmottagning

Niklas Wångdahl är specialistläkare i allmänmedicin med fördjupad kompetens och lång erfarenhet inom muskulo-skeletal medicin, idrottsmedicin, ultraljudsdiagnostik och ultraljudsguidad interventionell smärtlindring/injektionsbehandling.

Dr Wångdahl har avlagt Doctors Exam inom OMI (Orthopaedic Medicine International) och examen inom muskulo-skeletal ultraljudsdiagnostik.

För detaljerad information var god se Dr Niklas Wångdahl på Skadekompassen.

 

Fysioterapimottagning

Carina Grähs har lång erfarenhet som legitimerad sjukgymnast och arbetar hands-on med riktad fysioterapi,  träningsrådgivning och diagnostisk ultraljud.

Carina Grähs har avlagt advanced exam inom OMI (Orthopaedic Medicine International) och har vidareutbildning inom idrottsmedicin, Axelina och Mulligan Concept.

 

Lediga tjänster

Tycker du vår verksamhet låter intressant? Har du rätt kvalifikationer och intresse? Tveka inte att skicka ett mejl (carina@ortopedia.se) och berätta om dig själv.