Laserterapi

Vad är laser och varför fungerar det?

Enkelt uttryckt så reagerar vi människor olika på olika ljus, men på samma sätt som vi påverkas av solljuset (vi blir bruna, tillverkar D-vitamin och får en påverkan på sömnhormonet melatonin) så påverkar vissa laserljus olika biokemiska processer i våra kroppar. Vi har mottagare för ljus i våra celler som bl.a. sitter i cellens kraftverk, mitokondrien. Vid laserbehandling påverkas dessa och ökar produktionen av energi, vilket kan sätta cellen i stånd att bättre hantera en uppkommen skade- eller smärtsituation. Ljuset stimulerar frisättning av signalsubstanser, bl.a. kväveoxid, som gör att både lymf- och blodkärl vidgas och på så sätt förbättras cirkulationen.

Vid både smärta, inflammation och svullnad.

Detta förbättrar svårläkta sår samt smärta som beror på nedsatt syreupptag eller nedsatt cirkulation, som vid exempelvis fibromyalgi. Behandlingen förbättrar också näringstillförseln i vävnaderna och genom det förbättras läkningen vid både akuta och kroniska besvär. Lasern kan ge både normaliserande och hämmande effekter. Lasern kan, om den görs på rätt sätt, sätta igång läkningsprocesser. Medicinsk laser kan enkelt uttryckt användas vid både smärta, inflammation och svullnad.

Laserbehandling pa Ortopedia