ORTOPEDIA

Muskuloskeletal Medicin

Muskuloskeletal Medicin är det område  inom skolmedicinen som innefattar undersökning, diagnostik och icke-kirurgisk behandling av lokal smärta och funktionsnedsättning i rörelseapparaten. Muskuloskeletal medicin inhämtar kunskap och erfarenhet från bl a fysioterapi, idrottsmedicin, rehabiliteringsmedicin, reumatologi, smärtmedicin, ortopedteknik och bilddiagnostik

Inom Muskuloskeletal medicin behandlas smärta och funktionsnedsättning i rörelseapparaten inklusive rygg och nacke, exempel på smärtande strukturer är leder, ledkapslar, ligament, senfästen, senskidor, muskler, slemsäckar, inklämning av perifera nerver och nervrötter.

Kronisk smärta beroende på central smärtsensitisering/störd central smärtmodulering är en diagnos som ej behandlas inom Muskuloskeletal medicin. Central sensitisering beskriver ökad känslighet på ryggmärgsnivå som kan innebära ökad smärtkänslighet i även icke skadad vävnad. Personer med denna typ av smärta hänvisas till smärtklinik/multimodal smärtrehabilitering.

Muskuloskeletal medicin är en modern synonym till ortopedisk medicin*. Det är vanligt att det äldre begreppet ortopedisk medicin förväxlas med ortopedi. Ortopedi står i dagligt tal för ortopedisk kirurgi. På motsvarande sätt är yrkesbeteckningen ortoped synonymt med ortopedkirurg. Läkare med vidareutbildning inom Muskuloskeletal medicin har vanligtvis en bred medicinsk bakgrund som specialister i allmänmedicin. Muskuloskeletal medicin kännetecknas av en strukturerad intervju och en omfattande klinisk undersökning. Den kliniska undersökningen syftar till att reproducera kundens symptom med specifika tester. Ultraljudsundersökning och diagnostiska blockader används vid behov för att stärka diagnostiken. Målsättningen är att ställa en korrekt strukturell diagnos för att kunna inleda en riktad och specifik behandling. Funktionsdiagnoser som ej förklarar en bakomliggande smärtorsak används sällan eller aldrig inom Muskuloskeletal medicin. Behandlingsmetoder utgörs av specifik fysioterapi, olika former av injektioner och förskrivning av läkemedel.

Vid behov hänvisas kunden till annan specialistkompetent läkare för bedömning eller behandling. Ultraljudsundersökning utgör idag ett viktigt diagnostiskt komplement inom Muskuloskeletal medicin och ett stöd vid injektionsbehandling för att öka precision och säkerhet. På Ortopedia använder vi Sonosite X-Porte, en av marknadens mest moderna utrustningar för diagnostiskt ultraljud.

*Begreppet ortopedisk medicin (orthopaedic medicine) myntades av den legendariske brittiske läkaren James Cyriax. Dr Cyriax var en pionjär inom “icke-kirurgisk ortopedi” och verksam vid St Thomas’ Hospital i London. De senaste decennierna har ett antal kompletterande diagnos- och behandlingskoncept tillkommit. Idag bidrar flera olika specialistområden med kunskap och erfarenhet och i internationella och vetenskapliga sammanhang används allt oftare benämningen Muskulo Skeletal Medicin (musculoskeletal medicine). Fortfarande utgör utbildningssystemet Orthopaedic Medicine International (OMI) ad modum Cyriax ett fundament inom Muskulo Skeletal Medicin.