ORTOPEDIA

Vår Filosofi

Ortopedia erbjuder patienten ett alternativ till det fragmenterade synsätt som ofta kännetecknar modern sjukvård. Vårdgivare som kommunicerar via remisser och där patienten reduceras till ett symptom eller till en diagnos medför ofta standardiserade behandlingsupplägg som inte alltid ger önskat resultat. Vi arbetar annorlunda. Med flera professioner under samma tak kan vi hjälpa patienten med snabb bedömning och påbörjad behandling. Våra medarbetare har som vana att konsultera varandras expertis i frågor gällande diagnos, behandling eller hjälpmedel.

Efter en noggrann bedömning och erhållen diagnos utformas ett skräddarsytt behandlingsupplägg tillsammans med patienten. Ofta finns det alternativa sätt att behandla ett besvär. Ibland uteblir förväntat resultat vilket kan kräva en ändrad behandlingsinriktning. Navet i det multiprofessionella samarbetet utgörs av den återkommande diagnos- och behandlingskonferensen där läkare, fysioterapeuter och ortopedingenjör varje vecka diskuterar aktuella patienter.

Vi har tre olika avdelningar och våra patienter får ofta sina behandlingar i en tvärvetenskaplig / interdisciplinärgrupp med läkare, ortopedingenjör, sjukgymnast / fysioterapeut på våra avdelningar enligt nedan:

LÄKARMOTTAGNING

Behandling av muskuloskeletala och allmänna ortopediska besvär av erfarna ortopedläkare i samråd med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och ortopedtekniker.

FYSIOTERAPI

Sjukgymnaster / fysioterapeuter arbetar inom träningsråd, idrottsmassage, akupunktur, laser, elektroterapi (INDIBA) och stötvågsbehandling.

ORTOPEDTEKNIK

Leg. Ortopedingenjör och Ortopedskortekniker arbetar med utprovning, anpassning och tillverkning av ortopediska hjälpmedel i form av proteser, ortoser, fotbäddar och skor.

Alla individer, även patienter utan remiss, kan boka tid hos oss på telefon: 08-362011.