ORTOPEDIA

Ortopedias Filosofi

På Ortopedia arbetar vi med kunden i centrum utifrån ett multiprofessionellt perspektiv. Vår övertygelse är att varje kund och besvär är mer eller mindre unikt och kräver en individanpassad lösning. Vi är en liten klinik där läkare, fysioterapeuter och ortopedingenjörer är handplockade för sin spetskompetens och där alla delar en gemensam utrednings- och behandlingsfilosofi. Vår affärsidé är att erbjuda kvalitet och nöjda kunder genom en multiprofessionell och individanpassad handläggning.

Ortopedia vill erbjuda kunden ett alternativ till det fragmenterade synsätt som ofta kännetecknar modern sjukvård. Vårdgivare som kommunicerar via remisser och där kunden reduceras till ett symptom eller till en diagnos medför ofta standardiserade behandlingsupplägg som inte alltid ger önskat resultat. Vi arbetar annorlunda. Med flera professioner under samma tak kan vi hjälpa kunden med snabb bedömning och påbörjad behandling. Våra medarbetare har som vana att konsultera varandras expertis i frågor gällande diagnos, behandling eller hjälpmedel.

Ortopedia Stockholm

Vårt sätt att arbeta

Efter en noggrann bedömning och erhållen diagnos utformas ett skräddarsytt behandlingsupplägg tillsammans med kunden. Ofta finns det alternativa sätt att behandla ett besvär. Ibland uteblir förväntat resultat vilket kan kräva en ändrad behandlingsinriktning. Navet i det multiprofessionella samarbetet utgörs av den återkommande diagnos- och behandlingskonferensen där läkare, fysioterapeuter och ortopedingenjör varje vecka diskuterar aktuella kunder.