Kvalitet och Miljö

Ortopedia är ISO-certifierat inom miljö och kvalitet enligt de nya standarderna ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Arbetsmiljöpolicy