ORTOPEDIA

Ortopedikoncept

Vi undersöker och diagnostiserar patienter med ortopediska besvär i en multidisciplinär grupp med fysioterapeuter, läkare och ortopedingenjörer. Våra rehab-medarbetare kan bistå med konsultation inom en rad olika sjukgymnastiska behandlingar, ortopedtekniska hjälpmedel eller i vissa fall en kombination utav dessa. Patienter som är i behov av behandling kan få en individanpassad behandlingsplan och därefter vidare behandling hos oss på Ortopedia. För patienter som behöver remitteras vidare så samarbetar vi med många olika specialister som vi kan rekommendera i sådana fall. Detta kan även ske i samråd med olika privata försäkringsbolag.