ORTOPEDIA

Ortopedteknik

Ortopedia Ortopedtekniska Center AB är en av fem leverantörer som har avtal med Region Stockholm avseende ortopedteknisk verksamhet. Vi har tre mottagningar i Stockholm med spetskompetenser inom hela det ortopedtekniska området: proteser, ortoser, fotbäddar och specialskor. En ny upphandling inom ortopedteknisk verksamhet är genomförd och tilldelningsbeslut gavs under våren 2018. Landstinget baserade rangordningen på ekonomiskt mest fördelaktiga anbud med avseende på kriterierna pris och kvalitet.

Därmed är Ortopedia från och med 1 oktober 2018 förstahandsvalet i rangordningen enligt det nya avtalet med Region Stockholm!

Vårdgivare kan skicka en Thordremiss till Ortopedia via Thord portalen:  www.thord.sll.se

Därefter kallar vi patienten till den mottagning som ligger närmast, eller enligt patientens önskemål. Vi tar även emot pappersremisser samt TakeCare-remisser från vårdcentraler i hela länet för konsultation. För patienter med giltig Thord-remiss är konsultationen för ortopedtekniska hjälpmedel kostnadsfritt.

Ortopedteknik Ortopedia