• Ortopediska inlagg Stockholm

Viktig information om fotbäddar/Ortopediska inläggssulor

Ortopediska inlägg (fotbäddar)
är ett hjälpmedel för ömma och trötta fötter. De avlastar eller korrigerar fötterna för att rehabilitera olika typer av belastningsskador. Även vid akuta smärttillstånd eller inflammationer hjälper inläggen. För friskare fötter krävs ofta en kombination av ortopediska inlägg, bra skor och träning (sjukgymnastik).

Olika typer av inlägg. Utformning, materialval samt avgjutningsteknik beror på diagnos och önskad effekt av inläggen. Inläggen tillverkas individuellt efter avgjutning. Materialval utgår från diagnos, behov och i viss fall patientens skovanor. Det går exempelvis att göra tunna inlägg som kan passa i tunnare kontorsskor eller sommarskor. Vi har även olika typer av standardinlägg.

Skoval är viktigt om du har inlägg. Inläggen tar i allmänhet lite mer plats och finns löstagbara sulor ska dessa med fördel tas ut och ersättas av inläggen. Det finns även sandalmodeller som är lämpliga för inlägg.

Till en början kan inläggen kännas ovana, men de ska inte orsaka andra eller ökade besvär. Får du ökade besvär bör du kontakta oss för en kontroll och ev. justering.

Garanti. I våra priser ingår kontroll och justering av inläggen i sex månader efter leveransen. Om tillståndet trots allt inte blir bättre kan det bero på orsaker som kräver andra åtgärder. Inga krav på byte eller återköp kan ställas då inläggen är individuellt anpassade och inte kan användas av någon annan.

Efterkontroll  är rekommenderat efter ca. ett år. Kontakta oss för att boka en tid. Livslängden på inläggen är 1-3 år och beror på hur mycket de används, användarens vikt samt aktivitetsnivå.

För rengöring av inlägg av plast eller gummi kan du använda tvål och ljummet vatten. Låt dem torka i rumstemperatur. Har inläggen en läderyta kan de smörjas in med ofärgad skokräm.

Förnyelse Har du fått individuellt tillverkade inlägg kan du ta med gipsmodellerna och lämna in direkt i vår reception utan att boka tid. Är gipsmodellerna över 5 år gamla eller andra skador/smärtor tillkommit under tiden kan det ibland vara nödvändigt att göra nya gipsmodeller. Fötter tenderar att förändras med åldern.

Fotbäddar via SLL
Möjlighet att få inlägg/fotbäddar förskrivna via landstinget finns för dem som uppfyller SLL:s kriterier. Det måste då finnas en så kallad THORD-remiss utfärdad av specialistläkare inom ortopedi, reumatologi, medicinsk rehabilitering, dermatologi eller diabetes. Bidragsberättigade diagnoser kan exempelvis vara diabetiker, reumatiker, patienter med svårare funktionsnedsättning eller gravt deformerade fötter. För ytterligare information se http://www.hjalpmedelsguiden.sll.se/

http://www.hjalpmedelsguiden.sll.se/Behovstrappor-NY/Forflytta-sig1/3-I-bostaden/0633-Ortopediska-fotbaddar/