ORTOPEDTEKNIK

Ortoser

På grekiska betyder ortos att “räta ut”.

En ortos är ett kroppsburet hjälpmedel som vanligen används för att mekaniskt påverka rörelseapparaten genom tryck mot kroppsdelarna. Syftet kan exempelvis vara att lindra smärta, underlätta gång eller motverka kontrakturer (felställningar) i leder. Begreppet ortos innefattar därför en stor grupp hjälpmedel, inklusive korsetter, skoinlägg, knä-, ankel- och handledsortoser. Även skor kan ibland gå under begreppet ortos.

ORTOPEDTEKNIK

Ortoser

Positiva egenskaper hos ortoser:
1. Stöd: Stabiliserar och ger avlastning
2. Ökad proprioception: Ger bättre ledsinne
3. Värme: Ökar blodcirkulationen
4. Psykologisk effekt: Ger trygghet
5. Kompression: Minskar svullnad

Dessa egenskaper underlättar läkningen och minskar smärtan vilket leder till att man lättare kan komma tillbaka till ett aktivt liv. Att snabbt komma igång med anpassad träning är grunden för en god rehabilitering. ORTOSER KAN GÖRA DET MÖJLIGT!