ORTOPEDIA

Proteser

En protes ersätter en förlorad eller skadad kroppsdel. Protesen tillverkas individuellt efter patientens behov och önskemål. Vi anpassar och tillverkar olika ben- och armproteser. Exempel på benproteser:

Delfotsprotes för delfotsamputation

Ortopedia Ortopedtekniska Center AB har avtal med Stockholms Läns Landsting vilket innebär att patienter som har en landstingsremiss kan välja att anlita oss för anpassning av sin protes. Patienter vars försäkringsbolag står för kostnaden eller de som vill betala själva kan naturligtvis också vända sig till oss. Vi använder den nyaste digitala tekniken för produktion och anpassning av proteser. Ta gärna kontakt med oss för mer information och konsultation.

ORTOPEDIA

Proteser

En protes ersätter en förlorad eller skadad kroppsdel. Protesen tillverkas individuellt efter patientens behov och önskemål. Vi anpassar och tillverkar olika ben- och armproteser. Exempel på benproteser:

Delfotsprotes för delfotsamputation