ORTOPEDIA

Proteser

En protes ersätter en förlorad eller skadad kroppsdel. Protesen tillverkas individuellt efter patientens behov och önskemål. Vi anpassar och tillverkar olika ben- och armproteser med traditionella och moderna digitala tekniker.

På Ortopedia tillverkar vi våra proteser med den senaste tekniken och använder komponenter från alla olika produkttillverkare och leverantörer, som samtliga har toppkvalitet och design. Vi arbetar enbart med proteser som ersätter ett förlorat ben/del av ben eller arm. Vi tillverkar och anpassar olika slags ben- och armproteser för såväl aktiva användare som mindre aktiva, som t ex kan behöva extra lätta eller bekväma proteser samt med olika kosmetiska förutsättningar. Varje protes är unik och tillverkas med ett tiotal olika komponenter som kombinerar komfort, aktivitet, kosmetik och prestanda. Alla proteser är specialtillverkade efter noggrann analys, måttagning och behovsbedömning.

ORTOPEDIA

Proteser

Idag finns det många leverantörer på marknaden som har olika produkter och komponenter. Därmed råder konkurrens mellan dessa företag på världsbasis. Under de senaste 20 åren har detta lett till desto mer nyskapande och högteknologiska protesdelar. I och med att Ortopedia är ett fristående vårdföretag så tillhör vi ett av de få företag i Norden som inte är bunden till en specifik komponenttillverkare, vilket ger oss möjlighet att fritt välja godkända produkter och komponenter från vilken leverantör som helst. Detta ger både våra patienter och medarbetare bättre förutsättningar och större frihet att tillverka och anpassa proteser med olika beprövade produkter och med hög kvalitet!