Ortopedia

INDIBA Elektroterapi

INDIBA Elektroterapi är ett koncept med elektroterapi för behandling av muskel- och skelettskador. Behandlingen kan förkorta tiden för återhämtning och möjliggör en snabbare återgång till ”det normala livet”.

INDIBA Elektroterapi är en patenterad terapi (och teknologi) som ger värme genom djupverkande lågfrekventa radiovågor via elektroder. Den hjälper till att hantera smärta och förkortar läkningstiden. Metoden är ett bra komplement till manuell behandling. Fördelarna är många t.ex:

  • Omedelbar smärtlindring
  • Förbättrat blodflöde
  • Bättre syresättning
  • Ökad cellförnyelse
  • Snabbare läkning

Alla effekter är dokumenterade i kliniska studier. Behandlingen har inga biverkningar och kan därför upprepas dagligen för att därigenom ytterligare påskynda läkningstiden. Utrustningen är CE-märkt.Vid dessa tillstånd bör du ej behandlas med Indiba Elektroterapi:

  • Graviditet
  • Områden med sår eller brännskadad hud
  • Om du har pacemaker eller annat elektroniskt implantat som insulinpump eller baksträngstimulator.
INDIBA Elektroterapi används idag även för behandling av idrottsskador inom fotboll, ishockey och tennis. I Stockholmsområdet används utrustningen av bl.a Hammarby Fotboll.