ORTOPEDIA

Manuell behandling

Kan generellt definieras som alla de procedurer där behandlaren använder sina händer i syfte att påverka vävnad mekaniskt, speciellt vävnad i och kring leder. Tekniker som vi använder är bl.a. manipulation, mobilisering, traktion och mjukdelsbehandling som djupa tvära friktioner, töjning, triggerpunktbehandling och massage. Efter en noggrann undersökning väljer vi tillsammans med dig ut lämplig behandling med syfte att normalisera leder och musklers funktion.

Manuell behandling ortoped Stockholm
Manuell behandling ortoped Stockholm

Djupa, tvära friktioner

En massage som ges vinkelrätt mot senans, senfästets eller muskelns fiberriktning. Kan användas efter en skada eller vid mekanisk överbelastning. Viktigt att massagen ges direkt över området för skadan, då effekten är lokal. Om korrekt utförande och lokalisation så har behandlingen en snabb smärtlindrande effekt. Kombineras med aktiva rörelser.

När en muskel är spänd och sammandragen under en längre tid uppstår förändringar i muskelvävnaden. Muskeln får svårare att slappna av och får en ökad tonus, eller spänning. Detta gör att muskeln inte kan utföra sina funktioner optimalt och det uppstår spända muskelsträngar i muskeln. Dessa strängar är lätta att känna och i dessa kan det uppstå extra ömma punkter som kan ge smärta lokalt eller en refererande smärta till ett annat område. Det finns ett flertal behandlingar för triggerpunkter, några av dem är nedanstående. Ischemisk kompression, eller pressur, handlar om att när man hittat en triggerpunkt stannar man kvar där och lägger ett tryck på den tills smärtan och spänningen minskar. Akupunktur och dry needling används också ibland för triggerpunktsbehandling. Man sätter då en nål i triggerpunkten för att framkalla local twitch respons.

Manipulation

Innebär att medvetet ändra ett tillstånd hos ett system i någon mening. Behandlingsteknik som i folkmun brukar kallas för att ”knäcka” leder. Är ofta associerat med att det hörs ett ”klick” eller ”pop”. Detta ljud tror man är resultatet av ett fenomen känt som cavitation. När en ledmanipulation utförs så separeras ledytorna, detta deformerar ledkapseln och intra artikulär vävnad, som i sin tur orsakar en reduktion av trycket i ledkapseln. Enkelt förklarat så bildas det bubblor som snabbt kollapsar och resulterar i ett ”klickande” ljud.