Ortopedia

Stötvågsbehandling

Vad är stötvågbehandling? Terapeutisk stötvåg introducerades på 80-talet som en ny icke invasiv behandlingsmetod för njurstensbesvär och den används med fördel än idag. Några av de ”bieffekter” som upptäcktes var att behandlingen hade positiv inverkan även på muskuloskelettal dysfunktion. Från 90-talet och framåt har metoden utvecklats och antalet ortopediska diagnoser som är aktuella för stötvågsbehandling ökar. Stötvågbehandling har visat god effekt på följande diagnoser:

• Tennisarmbåge
• Hälsenesmärta
• Benhinneinflammation
• Kronisk hamstringssmärta
• Hopparknä, Löparknä
• Hälsporre
• Plantarfasciit

Stötvågsbehandling Ortopedia Stockholm
Stötvågsbehandling Ortopedia Stockholm

Att tänka på före, under och efter en stötvågsbehandling: Man bör avstå från intensiv fysisk aktivitet och tung eller explosiv belastning av behandlad vävnad det närmaste dygnet efter en behandling. Man bör inte genomgå någon parallell behandling som kortisoninjektion.

Vid dessa tillstånd kan du ej behandlas med stötvågsbehandling:
• Om du fått kortisoninjektion i området som ska behandlas senaste månaden
• Om du äter blodförtunnande medel som t ex Waran, Fragmin
• Hjärtfel eller cirkulationsrubbningar
• Akuta inflammationer i området
• Cancer
• Graviditet