DR NIKLAS WÅNGDAHL

  • Specialistläkare allmänmedicin
  • Specialistexamen Svensk Förening för Allmänmedicin
  • Basic Exam Orthopaedic Medicine International ad modum Cyriax (OMI)
  • Anatomi- och injektionsutbildning OMI
  • Examen Muskuloskeletal Ultraljudsdiagnostik
  • Steg 2 utbildning Idrottsmedicin

Niklas Wångdahl_Ortopedia