Beställningar Arbetsterapeuter och Fysioterapeuter

Enligt SLL regelverk vid förskrivning av handledsortos, viloortos, armbågsortos och armslinga skickas beställningen via Thord och handläggs av de ortopedtekniska verksamheterna.
Du som har en så kallad Thord inloggning för beställning av dessa ortoser kan du skicka en Thord beställning via Thord portalen.

Vi på Ortopedia handlägger din beställning och ortosen ska skickas till dig eller din patient omgående enligt din önskemål. Ortopedia har samarbetar med alla dessa leverantörer :

Mediroyal, Catell, Rehband, Medi, Nordicare, DJO Global, Össur, Cypromed, CAMP Scandinavia, Bauerfeind Nordic, JHInova, mm