Ortopedia

Vi arbetar med patienten i centrum utifrån ett multiprofessionellt perspektiv. Vi utgår från att varje patient och besvär är mer eller mindre unikt och kräver en individanpassad lösning. Vi är en mindre klinik där ortopedtekniker, ortopedingenjörer, arbetsterapeuter, sömmerskor och läkare är handplockade för sin spetskompetens och där alla delar en gemensam utrednings- och behandlingsfilosofi. Vår affärsidé är att erbjuda kvalitet genom en multiprofessionell och individanpassad handläggning. Med flera professioner under samma tak kan vi hjälpa patienten med snabb bedömning och påbörja en behandling. Våra medarbetare har som vana att konsultera varandras expertis i frågor gällande diagnos, behandling eller hjälpmedel.

Play Video

Kvalitet och Miljö

Ortopedia är ISO-certifierat inom Miljö enligt ISO 14001:2015, samt innehar ett ledningssystem inom Kvalitet och Arbetsmiljö