Ortopedteknik

Proteser, Ortoser, Inlägg och Specialskor

Play Video

Ortopedteknik

Ortopedteknik är den bransch som tillverkar ortopedtekniska hjälpmedel och tillhandahåller ortopedteknisk service. Det handlar om kroppsburna hjälpmedel såsom proteser, ortoser, ortopediska skor och fotbäddar. Då varje kropp och besvär är unikt krävs alltid en individuell bedömning för vad just du behöver för att komma till rätta med dina besvär. Vi erbjuder prefabricerade hjälpmedel och ibland kan det bli aktuellt med något specialanpassat.

Vi har inga ortopedläkare på plats och vi utför ingen röntgen.

Hos oss kan vi erbjuda en ortopedteknisk bedömning där du får träffa en handläggare för att se vad just du behöver för hjälpmedel.

En protes ersätter en förlorad eller skadad kroppsdel. Protesen tillverkas individuellt efter patientens behov och önskemål. Vi tillverkar och anpassar olika ben- och armproteser med traditionella och moderna digitala tekniker. Vi anpassar olika slags ben- och armproteser för såväl aktiva användare som mindre aktiva. Ortopedia är inte bunden till en specifik komponenttillverkare vilket ger oss möjlighet att fritt välja godkända produkter från vilken leverantör som helst.

En ortos är ett kroppsburet hjälpmedel som vanligen används för att mekaniskt påverka rörelseapparaten genom tryck mot kroppsdelarna. Syftet kan exempelvis vara att lindra smärta, underlätta gång eller motverka felställningar i leder. Begreppet ortos innefattar därför en stor grupp hjälpmedel, exempelvis korsetter, fotbäddar och knä-, ankel- och handledsortoser. Även skor kan ibland gå under begreppet ortos.

Hos oss på Ortopedia kan du få hjälp med utprovning av ortoser. Vi har flera prefabricerade ortoser i lager på våra mottagningar men ibland kan det bli aktuellt att beställa direkt från leverantör. Vi erbjuder även anpassningar och reparationer av ortoser. I en del fall kan det bli aktuellt att specialtillverka en ortos. Läs mer om Regionskraven nedan:

Nedre extremitetsortoser

Övre extremitetsortoser

Ortopediska inlägg (fotbäddar) syftar till att avlasta och/eller korrigera fötterna för att rehabilitera olika typer av skador. Inlägg kan även hjälpa vid akuta smärttillstånd, exempelvis inflammationer, frakturer och vid sårbehandling.

Vi erbjuder både prefabricerade inlägg och formgjutna inlägg på våra mottagningar. Formgjutna inlägg tillverkas både med gipsavgjutning i avtrampslåda och via skanning.

FOTBÄDDAR VIA REGION STOCKHOLM

Möjlighet att få inlägg/fotbäddar förskrivna via Region Stockholm finns för dem som uppfyller de uppsatta kriterierna. Om kriterierna uppfylls kan du då få köpa formgjutna inlägg till ett subventionerat pris via Region Stockholm. För att detta ska bli aktuellt behöver du ha en så kallad THORD-remiss som utfärdats av en specialistläkare inom exempelvis ortopedi, reumatologi, medicinsk rehabilitering, dermatologi eller diabetes. Läs mer om regionskraven här.

GARANTI

Vi erbjuder justering och reparation av formgjutna inlägg kostnadsfritt 6 månader efter leverans. Inga krav på byte eller återköp kan ställas då inläggen är individuellt anpassade och inte kan användas av någon annan.

FÖRNYELSE

Har du fått formgjutna inlägg med gipsmodeller kan du lämna in gipsmodellerna direkt i vår reception utan att boka tid. Är gipsmodellerna över 5 år gamla eller andra skador/smärtor tillkommit under tiden kan det ibland vara nödvändigt att göra nya gipsmodeller. Boka tid för att diskutera detta med din handläggare, tel nr 08-36 20 11.

Har du skannat fötterna och inte fått med dig några formar hem går det bra att ringa eller mejla oss för att beställa nya inlägg. Tel nr 08-36 20 11. Kontor@ortopedia.se

Hos Ortopedia kan du få hjälp med att hitta skor som passar dina fötter. Vi har skor med bredare läster, utökad volym och stabilitet. I en del fall när ingen vanlig sko passar kan det bli aktuellt med en specialtillverkad sko. Bedömning gällande vilken sko som passar just dig får du av din handläggare.

Vi erbjuder även hjälp med skoförhöjningar samt lästning av skor.

Samtliga skor till försäljning på våra mottagningar finns med löstagbar innersula för att dina fotbäddar ska få plats. En mindre mängd skor och storlekar finns till försäljning direkt på någon av våra mottagningar. I andra fall kan skor behöva beställas in direkt från leverantör.

Om du har en remiss utfärdad av en specialistläkare (THORD-remis) samt uppfyller regionskraven för förskrivning av skor kan du få köpa skorna till ett subventionerat pris. Läs mer om regionskraven här.