Ortopedteknik

Proteser, Ortoser, Inlägg och Specialskor

Play Video

Ortopedteknik

Ortopedia Ortopedteknik AB har underleverantörsavtal med Aktiv Ortopedteknik i Region Stockholm avseende ortopedteknisk verksamhet.

Vi har tre mottagningar i Stockholm med spetskompetenser inom hela det ortopedtekniska området: proteser, ortoser, fotbäddar och specialskor.

Aktiv Ortopedteknik är förstahandsval enligt senaste tilldelningsbeslutet i Region Stockholm. 

Därmed är Aktiv Ortopedteknik från och med 1 oktober 2022 förstahandsvalet i rangordningen enligt det nya avtalet med Region Stockholm!

Vårdgivare kan skicka en Thordremiss till Aktiv – Ortopedia via Thord portalen:  www.thord.sll.se  Därefter kallar vi patienten till den mottagning som ligger närmast, eller enligt patientens önskemål. Vi tar även emot pappersremisser samt TakeCare-remisser från vårdcentraler i hela länet för konsultation. För patienter med giltig Thord-remiss är konsultationen för ortopedtekniska hjälpmedel kostnadsfritt.

En protes ersätter en förlorad eller skadad kroppsdel. Protesen tillverkas individuellt efter patientens behov och önskemål. Vi anpassar och tillverkar olika ben- och armproteser med traditionella och moderna digitala tekniker. Vi använder komponenter från alla olika produkttillverkare som samtliga har toppkvalitet.

På Ortopedia tillverkar vi våra proteser efter noggrann analys, måttagning och behovsbedömning. Vi arbetar enbart med proteser som ersätter ett förlorat ben/del av ben eller arm. Vi anpassar olika slags ben- och armproteser för såväl aktiva användare som mindre aktiva, som t ex kan behöva extra lätta eller bekväma proteser. Varje protes är unik och tillverkas med ett tiotal olika komponenter som kombinerar komfort, aktivitet, kosmetik och prestanda.

Idag finns det många leverantörer på marknaden som har olika produkter och komponenter. Därmed råder konkurrens mellan dessa företag på världsbasis. Under de senaste 20 åren har detta lett till desto mer nyskapande och högteknologiska protesdelar. I och med att Ortopedia är ett fristående vårdföretag så tillhör vi ett av de få företag i Norden som inte är bunden till en specifik komponenttillverkare, vilket ger oss möjlighet att fritt välja godkända produkter från vilken leverantör som helst. Detta ger både våra patienter och medarbetare bättre förutsättningar och större frihet att tillverka och anpassa proteser med hög kvalitet!

På grekiska betyder ortos att “räta ut”.

En ortos är ett kroppsburet hjälpmedel som vanligen används för att mekaniskt påverka rörelseapparaten genom tryck mot kroppsdelarna. Syftet kan exempelvis vara att lindra smärta, underlätta gång eller motverka kontrakturer (felställningar) i leder. Begreppet ortos innefattar därför en stor grupp hjälpmedel, inklusive korsetter, skoinlägg, knä-, ankel- och handledsortoser. Även skor kan ibland gå under begreppet ortos.

Positiva egenskaper hos ortoser:
1. Stöd: Stabiliserar och ger avlastning
2. Ökad proprioception: Ger bättre ledsinne
3. Värme: Ökar blodcirkulationen
4. Psykologisk effekt: Ger trygghet
5. Kompression: Minskar svullnad

Dessa egenskaper underlättar läkningen och minskar smärtan vilket leder till att man lättare kan komma tillbaka till ett aktivt liv. Att snabbt komma igång med anpassad träning är grunden för en god rehabilitering. Ortoser kan göra det möjligt!

Ortopediska inlägg (fotbäddar) är ett hjälpmedel för ömma och trötta fötter. De avlastar eller korrigerar fötterna för att rehabilitera olika typer av belastningsskador. Inlägg kan även hjälpa vid akuta smärttillstånd, inflammationer samt vid sårläkning och frakturer. För friskare fötter krävs ofta en kombination av ortopediska inlägg, bra skor och träning (sjukgymnastik).

GARANTI

I våra priser ingår kontroll och justering av inläggen i sex månader efter leveransen. Om tillståndet trots allt inte blir bättre kan det bero på orsaker som kräver andra åtgärder. Inga krav på byte eller återköp kan ställas då inläggen är individuellt anpassade och inte kan användas av någon annan.

EFTERKONTROLL

Efterkontroll är rekommenderat efter ca ett år. Kontakta oss för att boka en tid. Livslängden på inläggen är 1-3 år och beror på hur mycket de används, användarens vikt samt aktivitetsnivå.

FÖRNYELSE

Har du fått individuellt tillverkade inlägg kan du ta med gipsmodellerna och lämna in direkt i vår reception utan att boka tid. Är gipsmodellerna över 5 år gamla eller andra skador/smärtor tillkommit under tiden kan det ibland vara nödvändigt att göra nya gipsmodeller. Fötterna tenderar att förändras med åldern.

FOTBÄDDAR VIA REGION STOCKHOLM/SLL

Möjlighet att få inlägg/fotbäddar förskrivna via landstinget/Region Stockholm finns för dem som uppfyller de uppsatta kriterierna. Det måste då finnas en så kallad THORD-remiss utfärdad av specialistläkare inom ortopedi, reumatologi, medicinsk rehabilitering, dermatologi eller diabetes. Bidragsberättigade diagnoser kan exempelvis vara diabetiker, reumatiker, patienter med svårare funktionsnedsättning eller gravt deformerade fötter.

Information om avgiftsförändring för inlägsulor/fotbäddar

Hos Ortopedia finns bekväma skor och sandaler med olika breda läster och passform för att skon ska passa just din fot. Skorna är stödjande och extra uppbyggda för att individuella inlägg/fotbäddar skall passa. Vi har bekväma skor och sandaler för patienter som t ex har avvikande skostorlek, avvikande volym eller andra deformiteter och besvär. Det kan vara besvärligt för dessa patienter att hitta passande skor, speciellt om de även behöver inläggssulor i skorna/sandalerna. I dessa fall har skornas volym en extra viktig roll för komforten och eventuell avlastning. Vi har ett mindre sortiment i lager för försäljning på varje mottagning, men skor kan även beställas in från centrallager eller direkt från leverantörer vid behov. Även möjlighet till måttbeställda FIA-skor (Footwear with Individual Adjustment) finns. Vi ger dig råd om vilka skor som passar just dig, dina fötter och besvär. Vi erbjuder även ändringar på skor som t ex skoförhöjning eller lästning.