Handterapi

Rehabilitering och smärtbehandling

(För sjukvårdsförsäkring)

Play Video

Handterapi

På våra mottagningar jobbar handterapeuter med bred kompetens inom ortopedi. Du får en noggrann och systematisk undersökning och därför en säkrare diagnostik och behandling med snabb återgång till arbete och idrott. Det är framförallt viktigt att utreda orsaken till besvären/skadan för att minska risken för nya skador.

Hos oss får du behandling och individuellt anpassad träning efter dina behov. Därtill kan du få ergonomisk rådgivning och utprovning av ortoser eller formgjutna fotbäddar om behov finns. Vi arbetar i ett multidisciplinärt team med läkare, arbets-/handterapeut och ortopedingenjör.

Du är välkommen till oss privat, med eller utan remiss eller via din sjukvårdsförsäkring. Vi har inget avtal med Region Stockholm/SLL när det gäller fysioterapi eller handterapi. Många privata sjukvårdsförsäkringar erbjuder behandling hos fysioterapeut och arbetsterapeut som en del i den vård du får tillgång till. Vi har avtal med ett flertal försäkringsbolag.

Victoria

Victoria är Leg. arbetsterapeut med inriktning inom handterapi och tar gärna emot patienter som är i behov av ortopediska hjälpmedel i form av hand- och fingerortoser, pre- och postoperativa ortoser, fotbäddar och ortopediska skor.

Linn

Linn är Leg. arbetsterapeut med inriktning inom handterapi och tar gärna emot patienter som är i behov av ortopediska hjälpmedel i form av hand- och fingerortoser, pre- och postoperativa ortoser, fotbäddar och ortopediska skor.

Li

Li är Leg. arbetsterapeut med inriktning inom handterapi och tar gärna emot patienter som är i behov av ortopediska hjälpmedel i form av hand- och fingerortoser, pre- och postoperativa ortoser, fotbäddar och ortopediska skor.

Behandlingar

Har du opererat eller skadat handen? Hos oss får du träffa legitimerade arbetsterapeuter med vidareutbildning inom handens anatomi och med erfarenhet inom rehabilitering av skador och besvär i finger, hand och armbåge. Du kan få hjälp med rörlighetsträning, känselträning vid nervskador, ärrbehandling, ergonomi, stabilitetsträning av handled och egenvårdsrådgivning. Du kan även behöva hjälp med att prova ut en ortos (stöd) som en del av rehabiliteringen. Ortosen kommer att underlätta ditt läkningsförlopp och göra att du återhämtar dig snabbare.

För oss är det viktigt att du känner dig delaktig och är väl informerad kring din behandling, därför lägger vi mycket vikt vid att informera om rehabiliteringsprocessen och dina förväntningar. Det är vetenskapligt bevisat att god rehabilitering påverkar handfunktionen positivt. Vårt mål är att hjälpa dig att återfå handfunktion så att du utföra de aktiviteter som du behöver och vill eller hjälpa dig att anpassa dina aktiviteter till ett kroniskt tillstånd. Rätt form av rehabilitering och träning kan också skjuta upp behovet av operation.

Enkelt uttryckt så reagerar vi människor olika på olika ljus, men på samma sätt som vi påverkas av solljuset (vi blir bruna, tillverkar D-vitamin och får en påverkan på sömnhormonet melatonin) så påverkar vissa laserljus olika biokemiska processer i våra kroppar. Vi har mottagare för ljus i våra celler som bl.a. sitter i cellens kraftverk, mitokondrien. Vid laserbehandling påverkas dessa och ökar produktionen av energi, vilket kan sätta cellen i stånd att bättre hantera en uppkommen skade- eller smärtsituation. Ljuset stimulerar frisättning av signalsubstanser, bl.a. kväveoxid, som gör att både lymf- och blodkärl vidgas och på så sätt förbättras cirkulationen.

Vid både smärta, inflammation och svullnad
Detta förbättrar svårläkta sår samt smärta som beror på nedsatt syreupptag eller nedsatt cirkulation, som vid exempelvis fibromyalgi. Behandlingen förbättrar också näringstillförseln i vävnaderna och genom det förbättras läkningen vid både akuta och kroniska besvär. Lasern kan ge både normaliserande och hämmande effekter. Lasern kan, om den görs på rätt sätt, sätta igång läkningsprocesser. Medicinsk laser kan enkelt uttryckt användas vid både smärta, inflammation och svullnad.

Kan generellt definieras som alla de procedurer där behandlaren använder sina händer i syfte att påverka vävnad mekaniskt, speciellt vävnad i och kring leder. Tekniker som vi använder är bl.a. manipulation, mobilisering, traktion och mjukdelsbehandling som djupa tvära friktioner, töjning, triggerpunktbehandling och massage. Efter en noggrann undersökning väljer vi tillsammans med dig ut lämplig behandling med syfte att normalisera leder och musklers funktion.

 

Terapeutisk stötvåg introducerades på 80-talet som en ny icke invasiv behandlingsmetod för njurstensbesvär och den används med fördel än idag. Några av de ”bieffekter” som upptäcktes var att behandlingen hade positiv inverkan även på muskuloskelettal dysfunktion. Från 90-talet och framåt har metoden utvecklats och antalet ortopediska diagnoser som är aktuella för stötvågsbehandling ökar. Stötvågbehandling har visat god effekt på följande diagnoser

• Tennisarmbåge
• Hälsenesmärta
• Benhinneinflammation
• Kronisk hamstringssmärta
• Hopparknä, Löparknä
• Hälsporre
• Plantar fasciit

Att tänka på före, under och efter en stötvågsbehandling: Man bör avstå från intensiv fysisk aktivitet och tung eller explosiv belastning av behandlad vävnad det närmaste dygnet efter en behandling. Man bör inte genomgå någon parallell behandling som kortisoninjektion.

Vid dessa tillstånd kan du ej behandlas med stötvågsbehandling:
• Om du fått kortisoninjektion i området som ska behandlas senaste månaden
• Om du äter blodförtunnande medel som t ex Waran, Fragmin
• Hjärtfel eller cirkulationsrubbningar
• Akuta inflammationer i området
• Cancer
• Graviditet

INDIBA Elektroterapi är ett koncept med elektroterapi för behandling av muskel- och skelettskador. Behandlingen kan förkorta tiden för återhämtning och möjliggör en snabbare återgång till ”det normala livet”.

INDIBA Elektroterapi är en patenterad terapi (och teknologi) som ger värme genom djupverkande lågfrekventa radiovågor via elektroder. Den hjälper till att hantera smärta och förkortar läkningstiden. Metoden är ett bra komplement till manuell behandling. Fördelarna är många t.ex:

  • Omedelbar smärtlindring
  • Förbättrat blodflöde
  • Bättre syresättning
  • Ökad cellförnyelse
  • Snabbare läkning

Alla effekter är dokumenterade i kliniska studier. Behandlingen har inga biverkningar och kan därför upprepas dagligen för att därigenom ytterligare påskynda läkningstiden. Utrustningen är CE-märkt.Vid dessa tillstånd bör du ej behandlas med Indiba Elektroterapi:

  • Graviditet
  • Områden med sår eller brännskadad hud
  • Om du har pacemaker eller annat elektroniskt implantat som insulinpump eller baksträngstimulator.
INDIBA Elektroterapi används idag även för behandling av idrottsskador inom fotboll, ishockey och tennis. I Stockholmsområdet används utrustningen av bl.a Hammarby Fotboll.